Meer over de Bandkeramiek…

De Domijnen

Sittard-Geleen is rijk aan Bandkeramische vondsten, zoals te zien is in De Domijnen (voorheen: Museum het Domein). Het museum heeft een flinke collectie Bandkeramische vondsten van de verschillende archeologische vondsten die de afgelopen decennia in Sittard en Geleen zijn gedaan.

Archeologiemuseum Stein

Het Museum voor Grafcultuur in Stein is gewijd aan de prehistorische geschiedenis van Stein en omgeving. Middelpunt van het museum vormt de Neolitische grafkelder van Stein, waar het museum letterlijk om heen is gebouw. Ook aan de Bandkeramiek wordt veel aandacht besteed. De Bandkeramische collectie is afkomstig van verschillende opgravingen in de gemeente Stein-Elsloo.

Streekmuseum Elsloo

Streekmuseum Elsloo te Elsloo ontleent zijn naam aan de voormalige schippersbeurs,  gebouwd door schipper en reder Jan Conincx in 1620. Het museum heeft naast een 19de-eeuwse collectie (o.a. oude beroepen, klederdrachten, landbouwwerktuigen) ook een mooie collectie Prehistorie. Daarin neemt de Bandkeramiek een belangrijke plek. De objecten zijn afkomstig van opgravingen in Elsloo en omgeving.