Huizen

De boerderijen die de Bandkeramiekers bouwden zijn de eerste echte huizen die ooit in Nederland zijn gebouwd. De jagers-verzamelaars hadden weliswaar ook tenten, maar dat waren tijdelijke onderkomens die ze constant opbouwden en afbraken tijdens hun trektochten door het landschap. De boerderijen van de Bandkeramiekers waren daarentegen de eerste permanente huizen, die vele jaren in gebruik bleven.

Archeologen hebben vastgesteld dat er in de Bandkeramische tijd 3 verschillende typen Bandkeramische huizen bestonden:

  • Type 1a en 1b. Wetenschappelijke naam: Grossbau. Noord-westgedeelte: vrijwel altijd met planken afgezet; middengedeelte: hoogstwaarschijnlijk woongedeelte, mogelijk werkruimte; zuid-oostgedeelte: vaak dubbel aantal staanders ivm voorraadzolder
  • Type 2. Wetenschappelijke naam: Bau. Noord-westgedeelte: vrijwel altijd met planken afgezet; middengedeelte: hoogstwaarschijnlijk woongedeelte, mogelijk werkruimte
  • Type 3. Wetenschappelijke naam: Kleinbau. Middengedeelte: hoogstwaarschijnlijk woongedeelte, mogelijk werkruimte

 

Meer weten over Bandkeramische huizen? Klik hier.

Soorten Bandkeramische huizen
Soorten Bandkeramische huizen

Video: Conservator Kitty Jansen van Museum het Domein vertelt over Bandkeramische huizen.

Huizen in Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen zijn huizen van alle drie de typen teruggevonden. Ook zijn huizen gevonden uit de gehele tijdspannen dat de Bandkeramiekers in Sittard-Geleen hebben gewoond: van de oude fase (ca. 5.250 v. Chr.) tot de jongste periode en het moment dat de Bandkeramiek plotseling verdwijnt (ca 4.950 v.Chr.). 

 

Illustratie: plattegrond van een gevonden huis bij de opgraving Sittard - Mgr Claessenstraat / Thien Bunder 

 

Huisplattegrond. De Y in het midden is een typisch kenmerk van boerderijen uit de oudste fasen.
Huisplattegrond. De Y in het midden is een typisch kenmerk van boerderijen uit de oudste fasen.

 

Reconstructie van een Bandkeramisch huis door professor Waterbolk.
Reconstructie van een Bandkeramisch huis door professor Waterbolk.