Mensenbeeldjes

In Midden-Europa hebben archeologen behoorlijk wat (fragmenten van) mensenbeeldjes gevonden. Archeologen noemen ze ‘idooltjes’ of ‘figurines’. Sommige archeologen denken dat deze beeldjes een rol hebben gespeeld bij een dodencultus. Andere archeologen zijn hier echter nog niet zeker van omdat deze beeldjes nooit in graven zijn gevonden maar altijd in afvalkuilen in nederzettingen. Zij vermoeden dat het beeltenissen van voorouders zijn.

Mogelijk heeft er in elk huis zo’n voorouderbeeldje gestaan dat werd vereerd. Alle gevonden beeldjes zijn bewust kapotgemaakt. Dat blijkt uit haksporen die op de beeldjes zijn aangetroffen. Mogelijk werd een beeldje op het moment dat een Bandkeramisch huis werd verlaten ook (ritueel) kapotgemaakt en bij het afval gegooid.

Meer weten over de Bandkeramische mens? Klik hier.

Mensenbeeldje Sittard – Mgr Claessenstraat

In Sittard-Geleen zijn tot op heden aardewerken fragmenten van twee mensenbeeldjes gevonden. De eerste (zie onder) werd gevonden tijdens de opgraving Sittard - Mgr Claessenstraat / Thien Bunder (1953/1954). dit is waarschijnlijk het onderste deel van een idooltje. De strepen op het fragment zijn gestileerde weergaves van kleding. 

Palaeohistoria_p100_idool_crop_w1200

 

Het beeldje van Bicske (Hongarije) is een van de meest complete die (tot nu toe) zijn gevonden.
Het beeldje van Bicske (Hongarije) is een van de meest complete die (tot nu toe) zijn gevonden.

Mensenbeeldje Geleen – Janskamperveld

Bij de opgraving Geleen - Janskamperveld (1990/1991) werden twee scherven opgegraven, die waarschijnlijk ook afkomstig zijn van een mensenbeeldje. Aangezien dit soort beeldjes maar zelden wordt gevonden, gaan archeologen er van uit dat ze ook in de Bandkeramische tijd heel zeldzaam waren. Hun functie in die tijd is nog volop onderwerp van discussie: volgens sommige archeologen speelden ze een rol in hun dodencultus, anderen denken dat het eerder om voorouderverering gaat.

De fragmenten van het mensbeeldje
De fragmenten van het mensbeeldje

Reconstructie van het mensbeeldje
Reconstructie van het mensbeeldje

Meer weten over de Bandkeramische mens? Klik hier.