Vee

De Bandkeramiekers waren de eerste West-Europeanen die gedomesticeerd vee hielden. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat dat de Bandkeramiekers deze dieren hielden:

  • Koeien (& ossen)
  • Schapen
  • Geiten
  • Zwijntjes

Runderen kwamen in de vrije natuur voor in West-Europa in die tijd, dus de kans is groot dat ze een deel van die wilde dieren gedomesticeerd hebben. Schapen en geiten kwamen echter niet voor in postglaciaal West-Europa , die zijn dus geïmporteerd/meegenomen uit het Midden-Oosten.

Dieren werden in de eerste plaats als voedingsmiddel gebruikt, maar waren ook belangrijke leveranciers van vellen, huiden, botten en hoorns. Van vellen en huiden zal onder andere kleding zijn gemaakt. Van botten en hoorns allerlei werktuigen.

Waarschijnlijk waren de Bandkeramiekers wel nog lactose-intolerant waren, met andere woorden: verse melk konden ze nog niet verdragen. Mogelijk hebben ze de melk wel gekookt en daarna gebruikt als voedingsmiddel. Of zelfs kaas en yoghurt gemaakt, dat konden ze wel verdragen.

Een runderkies

Organische resten blijven vele malen slechter bewaard in de Limburgse lössbodems dan bijvoorbeeld steen of aardewerk. Resten van organisch materiaal zijn dan ook vaak toevalstreffers. Organische resten van mensen zijn in heel Zuid-Limburg (nog) niet gevonden. 

Tijdens de opgraving Sittard - Fontys zijn in zeven kuilsporen verbrande botfragmenten gevonden. In de meeste gevallen waren de fragmentjes te klein voor determinatie. In spoor 147 werden echter twee fragmenten gevonden die determineerbaar waren. Het betrof enkele fragmenten van een kies van een rund (r) waarvan alleen het glazuur bewaard was gebleven.

Tijdens de opgraving in Sittard - Mgr. Claessenstraat werd ook een fragment van een kies van een rund gevonden (geen foto). Ook dit fragment bestond alleen uit resten van het glazuur bijeengehouden door de löss.

 

Meer informatie

Ivo van Wijk (2000) - Sittard Revisited. Twee opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Sittard. Doctoraalscriptie. 

Fragment van een runderkies
Fragment van een runderkies