Vuursteen

Vuursteen was het metaal van de steentijd. Het werd al sinds ca 1,75 miljoen jaar geleden gebruikt door oermensen. Bijvoorbeeld om er schrapers, bijlen en messen van te maken. Vuursteen was een ideale steensoort voor de prehistorische mens omdat het enerzijds (redelijk) gemakkelijk te bewerken was tot allerlei werktuigen, en anderzijds omdat vuursteen vlijmscherp is.

De Bandkeramiekers gebruikten in de eerste plaats vuursteen, dat lokaal (langs de Maas) of in de nabijheid (Valkenburg / Rijckholt) aan de oppervlakte te vinden was. 

Meer weten over vuursteen? Klik hier.

Geleen_Urmonderbaan_fig19_13_crop_w1200 copy

Deze 'Quartier d'Orange' werd gevonden bij de opgraving Geleen - Urmonderbaan.

Pijlspitsen

Een grote vondst van vuurstenen werd gedaan bij de opgraving Sittard - Fontys (2000). In totaal werden hier 797 stukken vuursteen opgegraven. Het bleek dat het vuursteen voornamelijk bestond uit Rijckholtvuursteen en enkele fragmenten Valkenburg- en Rullenvuursteen.

De meest speciale vondst was afkomstig uit spoor 147 waarin in totaal 35 pijlspitsen werden gevonden, waarvan sommige halffabrikaten en gebroken spitsen. Bij geen enkele bandkeramische nederzetting in Limburg werden zoveel spitsen geborgen en zeker niet uit één kuil. 

Pijlspitsen worden gezien als een typisch mannelijk toebehoren.

Voor meer informatie over deze vondst: Ivo van Wijk (2000) - Sittard Revisited. Twee opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Sittard. Doctoraalscriptie.

P71_Fontys_pijlpunten
Pijlpunten

Vuursteenbewerking

Video: Archeologe Tamara de Reus vertelt over vuursteenbewerking