1956/1957: Geleen – Kluis / Seipgensstraat

Opgraving

In de jaren 1955 en 1956 deed professor Waterbolk onderzoek in de Seipgensstraat in Geleen, nabij de Kluis. Op de plek ligt nu een woonwijk, maar destijds was de lcoatie nog onbebouwd. De opgravingslocatie ligt iets ten westen van de Geleenbeek en maakt daarmee deel uit van het Bandkeramische bewoningslint ten westen van deze beek.

Tijdens de opgraving werden in totaal 8 plattegronden van Bandkeramische  huizen gevonden, 5 grote en 3 kleine. Aan één huis -  nummer 4 - besteedt hij in zijn rapport veel aandacht.

 

Huis nummer 4

Huis nummer 4 heeft de typische plattegrond van een Bandkeramische boerderij uit de vroege fase. Op de foto (l) is goed te zien waar de houten palen hebben gestaan. Die komen ook allemaal terug op de opgravingstekening (r)  waarop alle sporen staan ingetekend.

Let ook op de (omgekeerde) Y: een typisch kenmerk van de vroege Bandkeramische boerderijen. Archeologen hebben nog niet achterhaald wat de functie van de Y was. Ook over de indeling van Bandkeramische huizen bestaan nog veel vragen. Wil je er meer over weten, klik dan hier.

Op basis van alle gevonden sporen heeft Waterbolk een reconstructietekening gemaakt die laat zien hoe een Bandkeramisch huis er mogelijk uit heeft gezien.

Reconstructie

Ook heeft Waterbolk een reconstructietekening gemaakt van (opgegraven deel van) het dorp zoals dater uit zou hebben kunnen zien. Op de tekening zien we de 5 huizen en 3 kleine opslagschuren (spiekers). Rondom de huizen zijn kleine akkertjes zichtbaar, evenals kuilen die voor verschillende doeleinden werden gebruikt (afval, opslag, leerlooien, …). Het dorp staat te midden van bos, wat in realiteit ook het geval zal zijn geweest: Limburg was in die tijd nog voor een groot deel dicht bebost. Wel zullen er rondom het dorp ook akkers hebben gelegen.

In de decennia na de opgravingscampagne van 1955/1956 werden er nog tal van archeologische waarnemingen gedaan in de omgeving van de Seipgensstraat. In 2001 werd er ook nog een opgraving uitgevoerd langs de Ecrevissestraat.

Qua vondsten werden er geen spectaculaire zaken gevonden, maar deze opgraving liet wel zien dat er in Geleen in de Bandkeramische tijd een nederzetting heeft gelegen parallel aan de Geleenbeek.

Meer informatie

  • H.T. Waterbolk – Die Bandkeramische Siedlung von Geleen. In: Palaeohistoria, Vol. VI-VII, Groningen, 1958/1959, p. 121-162.
  • Ivo van Wijk, Luc Amkreutz & Pieter van de Velde (red.) (in voorbereiding) ‘Vergeten’ Bandkeramiek. Een Odyssee naar de oudste neolithische bewoning in Nederland.

N.B.: alle afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit Palaeohistoria, Vol. VI-VII