2000: Sittard – Fontys

Opgraving

In 2000 vond aan de Mgr Claessenstraat een opgraving plaats, die kan worden gezien als een uitbreiding van de grote opgraving aan de Mgr Claessenstraat in 1953. Deze nieuwe opgraving was noodzakelijk door een nieuwbouw van de Fontys-hogeschool, vandaar dat deze opgraving onder archeologen ook bekend staat als "Sittard-Fontys".

Tijdens de opgraving werden de resten van vier plattegronden van Bandkeramische huizen gevonden, waarvan er één volledig is opgegraven. Dit huis was 10,6 meter lang en 5,6 meter breed. Ook werden verschillende kuilen gevonden. Die kunnen worden onderverdeeld in:

  • Paalsporen: verkleuringen in de grond die laten zien waar de palen van een huis ooit stonden. Hiervan werden er tientallen gevonden, op basis waarvan de vier huisplattegronden konden worden vastgesteld
  • Greppelsporen: er werden vier gedeelten van een nederzettingsgreppel gevonden.
  • Kuilsporen: sporen van kuilen die allerlei doelen konden hebben (afvalkuil, voorraadkuil, …)

Opgravingstekening van Sittard - Fontys
Opgravingstekening van Sittard - Fontys

Aardewerk

In de kuilen werden in totaal zo’n 3500 vondsten uit de Bandkeramische tijd gedaan, bestaand uit aardewerk, vuurstenen en andere stenen werktuigen (en resten daarvan).

De gevonden aardewerken scherven kenmerkten zich door het gebruik van lijn- en puntmotieven. Bij sommige scherven was nog te zien dat de versieringspatronen ingekleurd zijn geweest met witte botpasta (fijngemalen verbrande botfragmentjes) of hematiet (een rode kleurstof).

P71_Fontys_pijlpunten
Pijlpunten

Vuursteen en steen

Er werd Rijkcholt-, Valkenburg en Rullenvuursteen gevonden, waaronder – in één kuil - 35 pijlspitsen. Een dergelijke vondst was nog niet eerder gedaan.

Klik hier voor mee informatie over deze vondst. 

Andere stenen werktuigen bestonden uit maalstenen, slijpstenen, hematiet en verschillende dissels. Klik hier voor meer info over de gevonden dissels.

 

Dissels
Dissels

Dwarsbijlen

Video: Experimenteel archeoloog Hans Webeling en archeologe Tamara de Reus vertellen over dwarsbijlen.

Verdere vondsten

Een verdere leuke vondst was (het fragment van) een kies van een rund (l). Eenzelfde fragment was ook in 1953 al gevonden.

Bij bestudering van monsters van zaden- en vruchten (zogenaamd ‘archeobotanisch’ onderzoek) werd vastgesteld dat de Bandkeramiekers ter plekke emmertarwe hadden verbouwd. Emmertarwe - ook tweekoorn genoemd - is een prehistorische graansoort. Daarnaast werden ook resten van hazelnoot en sleedoorn gevonden, evenals vele soorten akkeronkruid.

Meer weten over Bandkeramische granen? Klik hier

Fragment van een runderkies
Fragment van een runderkies

Tweekoorn / Emmertarwe
Tweekoorn / Emmertarwe

Meer informatie

Ivo van Wijk (2000) - Sittard Revisited. Twee opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Sittard. Doctoraalscriptie.

N.B.: behalve de afbeelding van tweekoorn zijn alle afbeeldingen op deze pagina afkomstig uit Sittard Revisited.