2000: Sittard – Stadswegske / Brugstraat

Opgraving

In 2000 vond aan het Stadswegske een opgraving plaats, die kan worden gezien als een uitbreiding van de grote opgraving aan de Mgr Claessenstraat in 1953.

Bij de opgraving werden de resten gevonden van 4 huizen (l), waarvan één nagenoeg volledig (nr 49). Dit huis was 24,5 meter lang en 6 meter breed.

 

Overzicht van de opgraving
Overzicht van de opgraving

Huis nr 49
Huis nr 49

Vondsten

Naast de huizen werden er verschillende kuilsporen gevonden. De kuilen waren door de Bandkeramiekers voor verschillende doeleinden gebruikt: als afvalkuil, als leemkuil of als voorraadkuil (silo).

Uit de kuilen kwamen honderden vondsten tevoorschijn, waaronder aardewerk, vuurstenen en stenen werktuigen, botfragmenten en resten van planten.

In totaal werden 526 aardewerk scherven opgegraven, maar helaas geen enkele gave pot. Met enig puzzelwerk konden verschillende scherven wel aan elkaar worden gezet. De gebruikte versieringen betroffen met name lijnpatronen. Ook werd er onversierd aardewerk gevonden.

Prehistorisch graan

Ook werden een loper en legger gevonden, die door de Bandkeramische vrouwen werden gebruikt om graan mee te malen. Onderstaand ziet u een beeld van een Egyptische maalster; de Bandkeramische wijze van graan malen was identiek: met een loper werd het graan dat op de legger lag bewerkt.

 

Video: Archeologe Tamara de Reus vertelt over maalstenen.

 

Bij bestudering van monsters van zaden- en vruchten (zogenaamd ‘archeobotanisch’ onderzoek) werd vastgesteld dat de Bandkeramiekers ter plekke eenhoorn (l) hadden verbouwd. Eenkoorn is een prehistorische graansoort. Ook bleek uit het onderzoek dat in de bossen rondom de nederzetting verzamelden appels en hazelnoten werden verzameld. Verder kwamen er een heleboel onkruidsoorten uit het onderzoek naar voren. Onkruid wieden is dus een (vervelende) klus die al 7.000 jaar wordt gedaan…

In 2014 werd nog een kleine opgraving uitgevoerd in de Brugstraat bij Albert Heijn, waarbij meer sporen werden gevonden, die nieuwe inzichten gaven over het oppervlak van de Bandkeramische van de nederzetting.

Meer informatie

  • Ivo van Wijk (2000) - Sittard Revisited. Twee opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Sittard. Doctoraalscriptie.
  • A. Porreij-Lyklema (2014). Sporen van de bandkeramische nederzetting te Sittard; Een archeologische begeleiding conform protocol opgegraven

N.B.: alle afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit de publicatie Sittard Revisited.