2013/2014: Sittard – Ligne

Opgraving

Als voorbereiding op de nieuwbouw van Ligne vond in 2013/2104 archeologisch onderzoek plaats op de bouwlocatie.

Daarbij hebben archeologen verschillende vondsten gedaan uit de tijd van de Bandkeramiek. De meest in het oog springende vondsten waren twee puntgave Bandkeramische potten. Eén ervan was versierd met de typische Bandkeramische versieringsmotieven. (Lees hier meer over versieringsmotieven.)

De twee potten werden gevonden op een plek waar vroeger de Geleenbeek liep. Dat ze puntgaaf uit de grond kwamen is waarschijnlijk geen toeval.

Dienstdoend archeoloog René Isarin :

Het gebeurt niet vaak dat zoiets in deze staat wordt gevonden. Als ze door de Geleenbeek waren meegenomen, waren ze niet in deze staat teruggevonden. Ze zijn niet als rommel weggegooid, anders zouden ze niet zo netjes zijn gebleven. We gaan ervan uit dat ze als offer in de beekrand zijn neergelegd, of in ieder geval dat religie een rol heeft gespeeld bij het neerleggen van deze potten.

Naast de twee potten werden er ook nog andere Bandkeramische vondsten gedaan, zoals allerlei vuurstenen werktuigen, een stenen dissel, en een maalsteen.

Naast de Bandkeramische vondsten werd er ook nog een enorme 11de of 12de eeuwse leemkuil gevonden. Met de leem uit die kuil heeft mens destijds zo’n 650.000 bakstenen gemaakt, waarmee mogelijk een flink deel van de oudste stad is gebouw.

Onversierde pot (met oren)
Onversierde pot (met oren)

Versierde pot
Versierde pot